Alles wat je moet weten over pestatiemanagement

Een nietszeggend woord misschien: “performance management”. Het betekent niets anders dan het behalen van doelen binnen een bedrijf op een zo goed mogelijke manier. Prestatiemanagement gaat hiermee hand in hand: het meten van prestaties. Hoe gaat dit in zijn werk?

Doelstellingen

Stap een bestaat uit het kenbaar maken van je doelen. Je kunt natuurlijk geen doelen behalen als je helemaal geen doelen voor ogen hebt. Wil je het assortiment met 10% hebben uitgebreid aan het einde van het jaar? Prima, dan wordt dat je doel. Wil je dat er een grotere tevredenheid heerst onder klanten over jouw diensten? Dan wordt dat je streven. Daarbij is het uiteraard van belang om kenbaar te maken hoe je deze doelen denkt te bereiken. Dit dien je vervolgens te communiceren naar de juiste werknemers toe indien de personeelsleden hierbij een rol spelen. Het beste uit je medewerkers halen om zo de gestelde doelen te bereiken.

Voortgang meten

Stap twee van performance management bestaat uit het bijhouden van de voortgang hiervan. Je kunt niks zeggen over het behalen van je doelen als je geen gegevens hebt om mee te werken. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van prestatie indicatoren (zogenoemde Key Performance Indicators, KPI’s). Er moet worden bijgehouden hoeveel klachten er binnenkomen om te kunnen bepalen of dit aantal minder wordt binnen een bepaalde tijd en of je klanten dus ook inderdaad meer tevreden zijn over je bedrijf. Daarbij kan ook worden gekeken naar recensies online en klanten kunnen meedoen aan een tevredenheidsonderzoek waarbij een korte enquête wordt gehouden. Zonder deze gegevens is het onmogelijk om te weten of je klanten inderdaad verbetering zien in de diensten die je aanbiedt.

Reflecteren

Tot slot ga je reflecteren. Zijn alle voornemens behaald ja of nee? Indien dit niet het geval is, waar ligt dit dan aan? Valt er ergens nog wat extra winst te behalen? Hoe doe je dit dan precies? Dit reflecteren hoef je niet alleen te doen. Het kan juist van significant belang zijn om reflectie te vragen aan de werknemers. Performance management doe je immers niet alleen. Het vraagt iets van elke afzonderlijke afdeling en van elk personeelslid. Waarom zou je deze mensen dan niet betrekken bij het reflectieproces? Geef feedback aan de werknemers over hun functioneren, maar hoor ook de reflectie van deze medewerkers aan. Performance management bestaat dus uit doelen stellen, de voortgang hiervan meten en reflecteren. Zo zorg je voor continue verbetering en dat is natuurlijk precies hetgeen wat je wilt bereiken.

spot_img

Anderen lazen ook: